Ga naar de inhoud

Zondag 13 februari 2022 om 18:30

Voorganger

ds. A.J. Zoutendijk te Utrecht

Organist

Geert Ouweneel

Liturgie

Psalm 6: 9 Psalm 146: 1 en 2 Psalm 146: 8 Psalm 119: 84 en 86 Psalm 103: 2 Psalm 22: 13 en 14

Schriftlezing

Lucas 5: 27-35

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
GZB-project Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi