Ga naar de inhoud

Zondag 12 juni 2022 om 9:30

Voorganger

Ds. P. Vermaat te Veenendaal

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

Psalm 63: 1 Gezang 1: 1 Gezang 1: 9 Psalm 42: 1 en 5 Psalm 119: 86 Psalm 103: 1 en 3

Schriftlezing

Johannes 7: 37-40 en Handelingen 2: 14-21

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Stichting Friedestimme
Busjescollecte
GZB-project opvanghuis voor gehandicapten in Malawi