Ga naar de inhoud
Dienst bekijken op Youtube

Zondag 2 januari 2021 om 9:30 (bevestiging ambtsdragers)

Voorganger

Ds. H.J. van de Veen te Sliedrecht

Organist

Jens Slagboom

Liturgie

Psalm 75: 2 Psalm 100: 1, 2 en 3 Psalm 135: 1 Weerklank 260: 1, 2 en 3 Weerklank 267: 1, 2 en 6 Psalm 134: 3 Psalm 103: 7 en 9

Schriftlezing

Markus 8: 1 t/m 9

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
GZB-project opvanghuis voor gehandicapten in Malawi