Ga naar de inhoud

Woensdag 9 maart 2022 om 14:00

Voorganger

Ds. C. Budding te Goudswaard

Organist

Annemarie Zwart

Liturgie

OTH 512: Hoger dan de blauwe luchten Psalm: 121: 1 en 4 Lied Onderbouw: Lees je Bijbel bidt elke dag. Psalm: 99: 2 en 4 Lied bovenbouw: Daniël blijft bidden! Lied Zondagsschool: Zegen mij Psalm 68 : 16

Schriftlezing

Daniël 6: 1-12 en 26-29

Collecten

1e rondgang
Kerk
Busjescollecte
GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi