Ga naar de inhoud
Dienst bekijken op Youtube

Zondag 7 november 2021 om 9:30

Voorganger

Prop. A.T. Maarleveld te Bodegraven

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 17: 8 Psalm 36: 2 en 3 Psalm 1: 1 en 4 Psalm 119: 6 en 9 Psalm 68: 2, 3 en 10 Psalm 115:8 en 9

Schriftlezing

Job 19:21-29 en Markus 12:18-27

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het C. v. Kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten – in Malawi.