Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Ochtenddienst 5 september 2021 (Heilig Avondmaal)

Voorganger

Ds. T.J. Korten te Boven-Hardinxveld

Organist

Wim Stolk

Schriftlezing

Psalm 23

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project fam. v/d Pol – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi