Ga naar de inhoud

Zondag 5 december 2021 om 9:30

Voorganger

Ds. H. Westerhout te Hasselt

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Lofzang van Maria: 3 Psalm 135: 2 Psalm 40: 4 Psalm 95: 3 Psalm 118: 13 Psalm 118: 14

Schriftlezing

Johannes 1: 9-11

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
GZB-project Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi