Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Ochtenddienst 4 juli 2021

Voorganger

Ds. T.J. Korten te Boven-Hardinxveld

Organist

Wim Stolk

Schriftlezing

Efeze 6: 10 t/m 18

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk Amsterdam