Ga naar de inhoud

Zondag 28 november 2021 om 9:30

Voorganger

Prof. Dr. H. v/d Belt te Woudenberg

Organist

Marnix van Leeuwen

Liturgie

Psalm 96: 1 Psalm 9 : 1 en 10 Psalm 19 : 7 Psalm 43 : 3 en 4 Psalm 16 : 5 en 6 Psalm 73 : 12

Schriftlezing

Job 2: 1 t/m 10, 42: 1 t/m 9, 19: 23 t/m 27

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Kerk in Actie – Werelddiaconaat
Busjescollecte
GZB-project – opvanghuis voor gehandicapten – in Malawi

Downloads