Ga naar de inhoud
Dienst bekijken op Youtube

Zondag 21 november 2021 om 9:30 (Heilig Avondmaal)

Voorganger

Dr. J. van Eck te Lexmond

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 96: 1 Psalm 33: 1 Psalm 33: 2 Psalm 43: 3 en 4 Psalm 43: 5 Psalm 23: 1 en 3 Psalm 116: 5, 7 en 10 Psalm 118: 7 en 14 Weerklank 419 (Abba, Vader, U alleen)

Schriftlezing

Psalm 43

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Onderhoudsfonds
Busjescollecte
GZB-project – opvanghuis voor gehandicapten – in Malawi
Avondmaalscollecte
Woord en Daad – adoptiekinderen