Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Ochtenddienst 14 februari 2021

Voorganger

Ds. T. van Bruggen te Streefkerk

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters
3e rondgang
IZB-project Noorderkerk Amsterdam (busjescollecte)