Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Ochtenddienst 11 april 2021

Voorganger

Ds. B.J.P. de Bruin te Middelburg

Collecten

1e rondgang
Kerk en diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk Amsterdam