Ga naar de inhoud
Dienst bekijken op Youtube

Ochtenddienst 10 oktober 2021

Voorganger

Ds. H.G. de Graaff te Nieuwerbrug aan de Rijn

Organist

Wim Stolk

Schriftlezing

Lukas 15: 11 t/m 32 en 2 Korinthe 5: 17 t/m 21

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi

Downloads