Ga naar de inhoud

Zondag 5 december 2021 om 15:00

Voorganger

Prop. C.J. Rijsdijk te Scherpenisse

Organist

Annemarie Zwart

Liturgie

Psalm 89: 9 Lofzang van Zacharias vers 1 Psalm 101: 3 Psalm 72:7 Psalm 2:7 Psalm 102:7

Schriftlezing

Jesaja 11: 1-10

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
GZB-project Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi