Ga naar de inhoud

Donderdag 26 mei 2022 om 9:30 (Hemelvaartsdag)

Voorganger

Ds. C. Blenk te Den Haag

Organist

Dhr. Wim Stolk

Liturgie

Psalm: 47: 1 Weerklank 189: 4 en 5 Psalm 110: 1 en 2 Psalm 68: 3 en 8 Psalm 68: 9 en 10 Psalm 47: 3 en 4

Schriftlezing

Handelingen 1 en Handelingen 2

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Algemene Middelen van de Kerk
Busjescollecte
GZB-project opvanghuis voor gehandicapten in Malawi