Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Avonddienst 5 september 2021 (Heilig Avondmaal en dankzegging)

Voorganger

Ds. A. Baas te Bodegraven

Organist

Jacquo Theunisse

Schriftlezing

Psalm 32: 8 t/m 11

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project fam. v/d Pol – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi