Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Zondag 7 november 2021 om 18:30

Voorganger

Ds. T. van Bruggen te Streefkerk

Organist

Annemarie Zwart

Liturgie

Psalm 72: 1 Psalm 147: 2 Psalm 41: 2 Psalm 6: 2, 4 en 9 Psalm 30: 2 en 3 Psalm 103: 2

Schriftlezing

Numeri 21: 4 t/m 9 en Johannes 3: 14 t/m 18

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het C. v. Kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten – in Malawi.