Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Avonddienst 7 februari 2021

Voorganger

Ds. J.H. Visser te Amsterdam

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Kerk in Actie – Werelddiaconaat: Bangladesh
3e rondgang
IZB-project Noorderkerk Amsterdam (Busjescollecte)