Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Avonddienst 6 juni 2021

Voorganger

Ds. J. Blom te Ridderkerk

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de Kerkrentmeesters
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk Amsterdam