Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Avonddienst 4 juli 2021

Voorganger

Prop. H.G. van Ingen te Zegveld

Organist

Annemarie Zwart

Schriftlezing

Jesaja 43: 1 t/m 7

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk Amsterdam