Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Avonddienst 4 april 2021 (1e Paasdag)

Voorganger

Ds. R. van der Knijff te Molenaarsgraaf

Collecten

1e rondgang
Kerk en diaconie
2e rondgang
Studiefonds van de Ger. Bond
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk Amsterdam