Ga naar de inhoud
Dienst bekijken op Youtube

Zondag 28 november 2021 om 18:30

Voorganger

Ds. C. Budding te Goudswaard

Organist

Gert-Jan Stasse

Liturgie

Psalm 89: 9 Psalm 91: 1 en 7 Psalm 59: 10 Psalm 77: 5 en 6 Psalm 73: 13 Psalm 66: 8 en 10

Schriftlezing

Genesis 22: 1 t/m 18

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Kerk in Actie – Werelddiaconaat
Busjescollecte
GZB-project – opvanghuis voor gehandicapten – in Malawi