Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Avonddienst 25 april 2021

Voorganger

Ds. C. Budding te Goudswaard

Collecten

1e rondgang
Kerk en diaconie
2e rondgang
‘Voor Elkaar’ vakantieweken van de Herv. Vrouwenbond
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk Amsterdam