Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Avonddienst 2 mei 2021

Voorganger

Ds. Groenendijk te Bruchem

Collecten

1e rondgang
Kerk en diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk Amsterdam