Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Avonddienst 2 april 2021 (Goede Vrijdag)

Voorganger

Prop. H. Boele te Gouda

Collecten

1e rondgang
Kerk en diaconie
2e rondgang
Algemene Middelen van de Kerk
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk Amsterdam