Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Avonddienst 11 oktober 2020

Voorganger

prop. D.A. Burggraaf

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters
3e rondgang
IZB-project Noorderkerk te Amsterdam