Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Avonddienst 11 april 2021

Voorganger

Ds. W. van Weelden te Oud-Alblas

Collecten

1e rondgang
Kerk en diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk Amsterdam