Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Avonddienst 10 oktober 2021

Voorganger

Ds. J. Muller te Bleskensgraaf

Organist

Jens Slagboom

Schriftlezing

Exodus 17: 1 t/m 16

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi