Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Avonddienst 1 november 2020

Voorganger

Ds. C.M. Baan te Nieuwpoort

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters
3e rondgang
IZB-project Noorderkerk Amsterdam