Ga naar de inhoud
Hervormde Gemeente Brandwijk
Dienst bekijken op Youtube

Avonddienst 1 augustus 2021

Voorganger

Ds. P. Molenaar te Lunteren

Organist

Annemarie Zwart

Schriftlezing

Handelingen 9: 20 t/m 35

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project fam. v/d Pol – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi