Hierbij noem ik u de (voor een deel gewijzigde) wijkindeling met de naam van de ouderling die in de desbetreffende wijk werkt.

  • Wijk 1 (oud. A.J. van Rees): Gijbelandsedijk 1-74c.
  • Wijk 2 (oud. J. den Dunnen): Gijbelandsedijk 75-127 en Damseweg.
  • Wijk 3 (oud. J. den Besten): Julianastr., Christinaweg, Oranjelaan, Bernhardstr., Beatrixstr., Margrietstr. en Irenstr.
  • Wijk 4 (ouderling-kerkrentmeester W. van Muijlwijk): Brandwijksedijk 22-54 en Ammersekade.
  • Wijk 5 (oud. C.H. Baan): Pr. Clausstr., Kerkweg 13-32, Anemoon. Klimroos, Kamperfoelie en Magnolia.
  • Wijk 6 (ouderling-kerkrentmeester A.J. van Meijeren): Donkseweg, Brandwijksedijk 1-21 en Kerkweg 1-6.

Wij denken, dat dit zo wel goed zal lopen.