Ga naar de inhoud

Welkom: kand. W.P. Vermeulen (Gouda)

Op 4 juli a.s. hoopt kand. W.P. Vermeulen uit Gouda in onze buurgemeenten Goudriaan en Ottoland bevestigd te worden en intrede te doen. Wij bidden hem een rijke dag toe en een gezegende ambtsbediening. In een geestelijk arme tijd als de onze predikant te zijn, is een moeilijke taak. Die taak kan alleen maar in een dagelijks opzien tot onze Meester worden vervuld. En al is de tijd aan verandering onderhevig, God is dat niet. En Hij die roept om te komen, geeft ook de kracht om te gaan. Samuël trad ook aan in een tijd van geestelijke neergang. Maar toch lezen we van hem: “En de jongeling Samuël diende de Heere voor het aangezicht van Eli” (1 Sam.3:1). Als we zo ons ambt vervullen, is de weg vol ingewikkelde dingen; maar dan is het toch goed! Want God is zo goed!