De afgelopen zondag heeft ouderling-kerkrentmeester C. Kortlever zijn ambt neergelegd. Gezondheidredenen hebben hem daartoe genoodzaakt. Wij danken hem voor zijn inzet. Wij leven mee op het punt van de vele veranderingen in zijn functioneren die de afgelopen jaren hebben te zien gegeven. God zegene u met de woorden van Ps.84:8 en 9: “Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jakob”.