Op D.V. maandag 17 sept. a.s. vindt er om 20.00 uur in de “Wegwijzer” een stemmingsvergadering plaats. Het gaat om de nog altijd openstaande vacature van een diaken. Wij bidden, dat er in Gods gunst in deze vacature binnenkort zal worden voorzien.