Ga naar de inhoud

Huisbezoek

In het “winterseizoen”, zoals we dat noemen, gaan elke week de ambtsdragers en bezoekbroeders de gemeenteleden weer langs, op huisbezoek. In Brandwijk wordt door een ambtsdager aan de deur of telefonisch een afspraak gemaakt. We proberen elk gezin één keer in de twee jaar te bezoeken. In menig gezin wordt opgezien tegen het huisbezoek, maar waar weinig mensen aan denken is aan het feit dat soms ook ambtsdragers tegen huisbezoek opzien! Immers, het zijn niet zo maar gezelligheidsbezoekjes! Graag praten we met elkaar over het geloofs- en gemeenteleven. Ambtsdragers zijn als mens niets in zichzelf, laat ons dat vooral duidelijk zijn. Ze zijn echter door Christus aan de gemeente gegeven. Paulus beschrijft aan de gemeente van Efeze het hoge doel van het werk van de ambtsdragers: “om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus” (Ef. 4:12). Dit is een belangrijk bijbels uitgangspunt dat we niet uit het oog moeten verliezen. De ambtsdragers komen in opdracht van Christus Zelf. Ze staan in dienst van de grote Meester om Zijn gemeente te dienen. Mogen we dit winterseizoen op u rekenen? Komende week willen we de reguliere bezoeken weer opstarten. We werken wijk voor wijk. We zitten nu op de Gijbelandsedijk.