Ga naar de inhoud

Bij het “wisselen van de wacht”

Ik noem u de namen van de bevestigde en herbevestigde ambtsdragers met de vermelding van de hen als bemoediging en zegen meegegeven tekst. C.H. Baan (Ps.85:9a), J. den Besten (Ps.84:6), A.J. van Meijeren ((Ps.91:14), W. van Muijwijk (Ps.119:17) en A.J. van Rees (Ps.119:49). Onze kerkrentmeester B. Korevaar gaven wij het goede woord van Ps.119:63 mee. Hen allen wensen wij wijsheid en liefde toe en veel vertrouwen op God. Wij namen in de dienst van zondagavond j.l. afscheid voor wat betreft de kerkenraad van diaken P.J. Verwoert, ouderling H.N. Aantjes en ouderling-kerkrentmeester M.C. de Jong. Wij danken hen alle drie voor de liefde en de ijver waarmee zij hun taak als kerkenraadslid hebben verricht. Wij bidden u vrede en dankbaarheid toe. En dat u nu en steeds de mooie en de moeilijke dingen van uw leven aan de God van alle genade kwijt kunt.