De bevestiging en herbevestiging van de (nieuwe) ambtsdragers hopen we plaats te laten vinden op D.V. 31 jan. a.s. in de morgendienst.