De afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van diaken A.J.C. Kortleve en oud. J. den Besten. Moge God hen en hun gezinnen zegenen, nu ze korter of langer als ambtdragers Christus en Zijn gemeente hebben gediend, tot de eer van Zijn naam! Verder noemen wij u de namen van degenen die in het ambt zijn bevestigd of herbevestigd met de tekst die wij hen hebben meegegeven als een persoonlijke wens en zegen: ouderling Hendrik Nico Aantjes (Ps.118:14), ouderling Johannes den Dunnen (Ps.86:16), diaken Gerard Korevaar (Ps.84:6), diaken Jan Willem van de Graaf (Ps.29:11) en ouderling-kerkrentmeester Cornelis Kortlever (Jozua 1:7a). Moge hun dienst hen een vreugde zijn als ze die wijs en nauwgezet en tot Gods eer vervullen!