De kerkenraad heeft het volgende dubbeltal opgesteld voor de verkiezing van een diaken: G. Koorevaar en J. Korevaar. De stemmingsvergadering is op D.V. donderdag 28 dec. a.s. om (precies) 19.30 uur. in de “Wegwijzer”. Wij vragen hierin om uw aller gebed.