Ga naar de inhoud

Ambtsdragerverkiezing

De kerkenraad heeft de volgende dubbeltallen gesteld: In de vacature diaken Jan Kees Boele: Henk den Besten en Johan v/d Dool. In de vacature ouderling/kerkrentmeester Peter Verwoert: Jaap Korevaar en Arjan Kortleve. In de vacature ouderling Jaap den Besten: Floor de Bruin en Gerard Korevaar. De verkiezing vindt in de week na de herfstvakantie plaats. U hoort de datum nog.

Weet u – iets van een heel andere orde – de Heere Jezus heeft ook op dubbeltal gestaan… Hoe ontluisterend. Jezus naast een moordenaar. En het volk mocht kiezen. En het heeft gekozen. Het werd: Barabbas mag blijven leven. En Jezus? Hij liet zich verwerpen. Het betekende Zijn dood. Maar voor Barabbas betekent de verwerping van Jezus, het leven. Een legende zegt dat Barrabas aldoor achter Jezus aan liep richting Golgotha, terwijl hij in verwondering steeds maar herhaalde: ‘daar gaat Hij, in mijn plaats…’ Het is een legende. Maar feitelijk verwoordt dat ene zinnetje precies waartoe Jezus kwam. Mag u, mag ik het nazeggen? ‘Daar gaat Hij, in mijn plaats…’