De ouderlingen C.H. Baan en A.J. van Rees en kerkrentmeester B. Korevaar zijn aan het eind van dit jaar aftredend en weer herkiesbaar. Wanneer er vóór D.V. 7 okt. a.s. geen namen van eventuele tegenkandidaten binnenkomen, zullen zij t.z.t. herkozen worden verklaard.