Tot en met D.V. 27 jan. a.s. worden de stemgerechtigde lidmaten in de gelegenheid gesteld om namen te noemen van eventuele kandidaten voor de vacature van diaken P.J. Verwoert. De namen dienen schriftelijk en ondertekend bij de scriba te worden ingediend.