Dhr. G. Spruijtenburg heeft bedankt voor zijn verkiezing als diaken. Wij respecteren zijn besluit. Wij hopen dat in een andere weg er in de vacature van een diaken mag worden voorzien.