Op de stemmingsvergadering van 27 dec. j.l. is dhr. G. Spruijtenburg verkozen tot diaken. De komende zondag hopen we dat zijn beslissing u bekend kan worden gemaakt.