De heren J. den Besten, A.J. van Meijeren en W. van Muylwijk hebben hun verkiezing als ambtsdrager aangenomen. Dhr. J. van den Dool had daar niet de vrijmoedigheid toe. Wij respecteren dat laatste en wij zijn met dat eerste erg blij. Tot en met D.V. vrijdag 9 dec. zijn de belijdende lidmaten in de gelegenheid namen in te dienen van eventuele kandidaten voor de vacature van diaken P.J. Verwoert. Schriftelijk en ondertekend dient dat bij de scriba te geschieden. De stemmingsvergadering (ik ben er erg vroeg mee) hopen wij te houden op dinsdag 27 dec. om 20.00 uur. Het is voor meesten druk in dec.; dus noteer deze datum alvast!