De volgende personen werden door de gemeente en in die weg door God zelf als ambtsdrager verkozen: voor ouderling: dhr. J. den Besten; voor diaken: dhr. J. van den Dool; voor ouderling-kerkrentmeester (in de vac. M.C. de Jong): dhr. A.J. van Meijeren; en voor ouderling-kerkrentmeester (in de vac. C. Kortlever): dhr. W. van Muylwijk. De beslissing is, als het goed is, gisteren bekend geworden.