U hebt inmiddels gehoord en gelezen dat de broeders H. Bikker, H. Hofman, M.J. Molenaar en J. Korevaar hun roeping tot het ambt hebben mogen aannemen. Eventuele bezwaren kunnen tot uiterlijk vrijdag 13 december, gemotiveerd en ondertekend, bij de scriba worden ingeleverd. D.V. zondagmorgen 26 jan. vindt de (her)bevestiging plaats. Onze consulent, ds. H.J. van der Veen, zal dan in de dienst voorgaan.