Ga naar de inhoud

Ambtsdragersverkiezing

Er zijn geen namen van tegenkandidaten ingeleverd voor ouderling J. den Besten en H.N. Aantjes. Zij zijn dus herkozen verklaard.
De gemeente wordt nu gevraagd namen in te leveren voor vier vacatures:
A. Ouderling (met bijzondere aandacht voor de jeugd) – in de vacature Van Rees
B. Ouderling / kerkrentmeester – in de vacature A. J. van Meijeren
C. Diaken – in de vacature A. de Jong
D. Kerkrentmeester / penningmeester – in de vacature B. Korevaaar
U kunt uw briefje, ondertekend, tot en met vrijdag 18 okt. in leveren bij de scriba, Gijbelandsedijk 97a.