Ga naar de inhoud

Ambtsdragersverkiezing

Eind van dit kalenderjaar zijn er zes broeders aftredend. De ouderlingen A.J. Van Rees, J. den Besten en H.N. Aantjes. Ouderling/Kerkrentmeester A. van Meijeren, diaken A. de Jong en Kerkrentmeester/penningmeester B. Korevaar.
Ouderling A. J. van Rees en Kerkrentmeester/penningmeester B. Korevaar zijn niet herkiesbaar. Zij hebben beiden een termijn van 12 jaar erop zitten. Ouderling/kerkrentmeester A. van Meijeren en diaken A. de Jong stellen zich helaas niet meer herkiesbaar. Ouderling J. den Besten en H.N. Aantjes stellen zich wel herkiesbaar. We willen proberen in twee fasen de kerkenraad weer voltallig te krijgen. We beginnen met de ambtsdragers die herkiesbaar zijn. U krijgt gelegenheid om namen in te dienen als tegenkandidaat voor ouderling Den Besten en voor ouderling Aantjes. U kunt t/m wo. 2 okt., ondertekend, uw briefje inleveren bij de scriba. Als er geen namen worden ingediend, en daar hopen we op, zullen zij als herkozen worden beschouwd.