Dhr. Gerard Koorevaar heeft zijn verkiezing tot diaken aanvaard. Dat is waar we heel dankbaar voor zijn. Moge God hem alles wat er voor nodig is om zijn ambt te vervullen geven.